PRESSMEDDELANDE

We are Tomorrow och
Bygg-Fast går samman

Stadsutvecklaren, We are Tomorrow, går samman med fastighetsutvecklaren och fastighetsförvaltaren Bygg-Fast, för att skapa ett starkare och bredare erbjudande.

We are Tomorrow är grundare och ägarbolag till I am Home och Sizes. I am Home är projektutvecklare med fokus på hållbar bostadsutveckling med miljöer som inspirerar och underlättar vardagen. Sizes är en industriell tillverkare av flerbostadshus.

Sammanslagningen av bolagen innebär ett stabilt och långsiktigt engagemang över hela verksamheten från förvärv och utveckling till förvaltning. Sammanslagningen kompletterar och stärker ömsesidigt befintliga dotterbolags kompetenser och resurser för att stärka utvecklingen av de byggrätts- och markförvärvsdialoger som bolagen haft var och en för sig, liksom projektgenomförande, driftsättning och förvaltning av främst hyresbostadshus. Bolagen delar värderingar och synen på att utveckla staden hållbart. Samgåendet innebär att ägarna i Bygg-Fast fortsätter som delägare i We are Tomorrow och är fortsatt engagerade i verksamheten och stärker samtidigt det sammanslagna bolagets finansiella ställning.

-  Vi har under ett par år samarbetat nära Bygg-Fast och dess ägare, Keith Olsson och Per-Olof Andersson, som också varit del av vår ägarkrets en period. Det har varit framgångsrikt på flera sätt och vi ser det som ett stort förtroende och ett naturligt steg att sammanfoga våra verksamheter för en gemensamt starkare verksamhet, säger Niklas Andersson, medgrundare, We are Tomorrow.

Tillsammans går bolagen fram offensivt med flera byggrätter som skall utvecklas runt om i Sverige. Cirka 400 lägenheter förväntas påbörjas redan under hösten.

- Vi har under en tid arbetat nära ledningen i We are Tomorrow och känner att Bygg-Fast i och med samgåendet hamnar i goda händer, säger Per-Olof Andersson och Keith Olsson, ägarna bakom Bygg-Fast.

Sep 29, 2021

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Andersson, medgrundare,
We are Tomorrow,
tel: 072-522 76 99,
e-post: niklas@wearetomorrow.se

Keith Olsson, grundare och ägare,
Bygg-Fast,
tel: 070-428 16 00,
e-post: keith.olsson@byggfast.se