OM OSS

I en allt snabbare urbanisering finns vi till för att sätta människan först. Vi vill bygga städer som bejakar människors glädje och drivkraft i livets föränderlighet och deras önskan om en bättre vardag.  

Vi är därför ett aktivt ägarbolag som bidrar med nätverk, kompetens, affärsutveckling och kapital till I am Home, Sizes och andra tillkommande affärsidéer inom bolagsgruppen. Vår affärsidé är att utveckla  gruppens bolag till starka fristående organisationer och varumärken med långsiktigt hållbara affärsmodeller.

läs mer om våra dotterbolag